10 maja 2023 odbędzie się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów grantowych i inicjatyw młodzieżowych – konferencji.
Uroczystość odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
  • Przyznano 9 grantów dla młodzieżowych rad i sejmików na ogólną kwotę 45 000,00 zł
  • Przyznano 9 dotacji na organizację konferencji dla młodzieżowych rad i sejmików na ogólną kwotę 36 000,00 zł
  • Przyznano 32 granty dla samorządów/organizacji na ogólną kwotę 128 000,00 zł
  • Przyznano 27 dotacji na organizację konferencji dla samorządów/organizacji na ogólną kwotę 54 000,00 zł

Ogólna pula środków przekazana w ramach grantów i dotacji w I edycji to 263 000,00 zł

Zaczynamy o godzinie 10.00 – zapraszamy!