Młodzieżowe rady oraz sejmiki jednostek samorządu terytorialnego

aktualne programy

Szkolenie i wyjazd studyjny

Kto może skorzystać?

 • delegaci młodzieżowej rady/sejmiku wraz
  z opiekunem
 • osoby, które chcą utworzyć nową młodzieżową radę/sejmik młodzieżowy
  w swojej gminie lub powiecie

 

Na czym polega wsparcie?

Program sfinansuje udział w szkoleniu doskonalącym umiejętności, kompetencje
i kwalifikacje obecnych i potencjalnych członków rad i sejmików. Celem szkolenia jest przekazanie Wam wiedzy i doświadczeń na temat funkcjonowania instytucji publicznych, finansowania inicjatyw, przepisów prawa regulującego działalność samorządów.

 

 

Ile godzin?

Wymiar szkolenia to 16 godzin lekcyjnych – 2 dni po 8 godzin

 

Termin szkolenia

II i III kwartał 2023 r.

 

Miejsce szkoleń?

Kielce, sala szkoleniowa na ul. Stefana Okrzei 41B/40

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

 

Co po szkoleniu?

Po zakończeniu szkolenia jeden delegat Waszej rady/sejmiku będzie miał sfinansowany udział w zorganizowanym wyjeździe studyjnym z delegatami innych rad/ sejmików, aby móc wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę.

 

Jak się zgłosić?

 

Przypadek 1: jestem reprezentantem młodzieżowej rady/sejmiku

 1. Wybieracie 2 osoby w wieku 15-29 lat będące reprezentantem rady/sejmiku na szkoleniu oraz 1 opiekuna (w sumie 3 osoby). Te osoby wezmą udział w szkoleniu.
 2. Następnie wybieracie 1 osobę w wieku 15-29 lat będącą reprezentantem rady/sejmiku która weźmie udział w wyjeździe studyjnym. To może, ale nie musi być osoba biorąca udział w szkoleniu. To Wy tu decydujecie.
 3. Wypełniacie krótki formularz zgłoszeniowy wpisując podstawowe dane Waszej rady/sejmiku i osób wybranych do  reprezentacji.

Link do formularza

 1. Na koniec potrzebujecie tylko aktualnej uchwały o powołaniu Waszej rady/sejmiku oraz potwierdzenia członkostwa zgłaszanych przedstawicieli.

 

Przypadek 2: jestem osobą która chce utworzyć młodzieżową radę/sejmiku w swojej gminie/powiecie, w której taki organ nie funkcjonuje

 

 1. Znajdźcie co najmniej 2 osoby w wieku 15-29 lat chcące utworzyć radę/sejmik na szkolenie szkoleniu oraz 1 opiekuna (w sumie 3 osoby). Te osoby wezmą udział w szkoleniu.
 2. Wypełniacie krótki formularz zgłoszeniowy wpisując podstawowe dane Waszej rady/sejmiku i osób wybranych do  reprezentacji.

Link do formularza

 

To wszystko ?

O wynikach konkursu i dalszych krokach zostaniecie powiadomieni telefonicznie lub za pomocą widomości e-mail.

Ranking zwycięzców zostanie również opublikowany na naszej stronie internetowej pod adresem swietokrzyskieplus.pl

 

Kto zostanie wybrany?

Kryteria wyboru

 1. Formalne:
  a) Wasza Rada/sejmik działa na terenie województwa świętokrzyskiego
  b) Wasza Rada/sejmik zgłosiła co najmniej 2 reprezentantów w wieku 15-29 lat oraz 1 opiekuna
 2. Decydujące: Kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają rady/sejmiki z różnych powiatów województwa świętokrzyskiego

 

 

 

Inicjatywa Młodzieżowa – wsparcie na organizację konferencji

Kto może skorzystać?

 • delegaci młodzieżowej rady/sejmiku wraz
  Patronem

 

Na czym polega wsparcie?

 

Program sfinansuje zorganizowaną przez Was konferencję dla około 50 osób o tematyce poświęconej lokalnym problemom młodzieży. To Wy proponujecie temat, miejsce wydarzenia oraz jakich gości zaprosić. Wsparcie finansowe obejmuje koszty wynajmu sali, cateringu, prelegentów, oprawy medialnej, promocji Waszego wydarzenia i inne, niezbędne dla zapewnienia sukcesu Waszego przedsięwzięcia.

 

Wysokość wsparcia

4 000,00 zł na organizację jednej konferencji

 

Kiedy zostanie ogłoszony nabór?

Konkurs odbędzie się w dwóch turach:

I tura – w marcu 2023 r.

II tura – w drugim kwartale 2023 r.

 

Termin realizacji

Wasza konferencja musi odbyć się do 31.10.2023 r.

 

Jak rozliczyć?

Pieniądze wpłacamy na konto bankowe Waszego Patrona. Z tych pieniędzy pokrywacie koszty, które ujęliście w budżecie, pamiętając o rachunkach i fakturach. Za rozliczenie odpowiedzialny jest Patron, ale nasi specjaliści do spraw rozliczeń pomogą jemu i Wam rozliczyć koszty konferencji.

Jak się zgłosić?

Mając gotowy i dopracowany pomysł a trwa nabór to:

 1. Wybieracie 3 osoby w wieku 15-29 lat będące reprezentantami rady/sejmiku – Osoby te będą odpowiedzialne za zorganizowanie konferencji, ale ich odpowiedzialność nie ogranicza możliwości Waszego wsparcia.
 2. Następnie musicie znaleźć Patrona. Na jego rachunek bankowy przelejemy pieniądze.
 3. Nagrywacie filmik, w którym zaprezentujecie nam siebie i opowiecie o Waszym pomyśle. Macie minutę, żeby nas przekonać, że to Wasz pomysł jest najlepszy.
 4. Wypełniacie krótki formularz zgłoszeniowy wpisując Wasze podstawowe dane. Informacje o Patronie i Waszym pomyśle.
 5. Załączacie filmik i wysyłacie zgłoszenie.

Link do formularza będzie aktywny
w momencie trwania naboru.

 1. Być może okaże się, że komisja  będzie chciała z Wami porozmawiać. Zrobimy to on-line po ustaleniu z Wami terminu.

 

To wszystko ?

 

O wynikach konkursu i dalszych krokach zostaniecie powiadomieni telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Ranking zwycięzców zostanie również opublikowany na naszej stronie internetowej swietokrzyskieplus.pl

 

Kto zostanie wybrany?

Kryteria wyboru

 1. Formalne:
  a) Wasza rada/sejmik działa na terenie województwa świętokrzyskiego)
  b) Wasza Rada/sejmik zgłosiła co najmniej 3 reprezentantów
  w wieku 15-29 lat oraz 1 Patrona
 2. Decydujące:
  Spójność wniosku, realność planowanych działań, adekwatność budżetu.  Wyboru dokona niezależna komisja po ocenie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanego filmiku.

Szczegóły naboru oraz regulamin dostępne już wkrótce.

 

Małe granty – wsparcie na lokalne przedsięwzięcia

Kto może skorzystać?

 • delegaci młodzieżowej rady/sejmiku wraz
  Patronem

 

Na czym polega wsparcie?

Program sfinansuje zorganizowany przez Was konkurs, event o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, turystycznym itp.
To może to być piknik, koncert, kurs języka migowego… ogranicza Was tylko wyobraźnia. Wsparcie finansowe obejmie koszty niezbędne do zapewnienia sukcesu Waszemu przedsięwzięciu.

 

 

Wysokość wsparcia

5 000,00 zł na jeden projekt

 

Kiedy zostanie ogłoszony nabór?Konkurs odbędzie się w dwóch turach:I tura – w marcu 2023 r.II tura – w drugim kwartale 2023 r.

Termin realizacji

Wasze wydarzenie musi odbyć się do 31.10.2023 r.

 

Jak rozliczyć?

Pieniądze wpłacamy na konto bankowe Waszego Patrona. Z tych pieniędzy pokrywacie koszty, które ujęliście w budżecie, pamiętając o rachunkach i fakturach. Za rozliczenie odpowiedzialny jest Patron, ale nasi specjaliści do spraw rozliczeń pomogą jemu i Wam rozliczyć koszty konferencji.

Jak się zgłosić?

Macie już gotowy i dopracowany pomysł. W czasie, kiedy trwa nabór:

 1. Wybieracie 3 osoby w wieku 15-29 lat będące reprezentantem rady/sejmiku – Osoby te będą odpowiedzialne za zrealizowanie grantu, ale ich odpowiedzialność nie ogranicza możliwości Waszego wsparcia.
 2. Następnie musicie znaleźć Patrona. Na jego rachunek bankowy przelejemy pieniądze.
 3. Nagrywacie filmik, w którym zaprezentujecie nam siebie i opowiecie o Waszym pomyśle. Macie minutę, żeby nas przekonać, że to Wasz pomysł jest najlepszy.
 4. Wypełniacie krótki formularz zgłoszeniowy wpisując Wasze podstawowe dane, informacje o Patronie i Waszym pomyśle.
 5. Załączacie filmik i wysyłacie zgłoszenie.

Link do formularza będzie aktywny w momencie trwania naboru

 1. Być może okaże się, że komisja oceny będzie chciała z Wami porozmawiać. Zrobimy to on-line po ustaleniu z Wami terminu.

 

To wszystko ?

 

O wynikach konkursu i dalszych krokach zostaniecie powiadomieni telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Ranking zwycięzców zostanie również opublikowany na naszej stronie internetowej swietokrzyskieplus.pl

 

Kto zostanie wybrany?

Kryteria wyboru

 1. Formalne:
  a) Wasza rada/sejmik działa na terenie województwa świętokrzyskiego)
  b) Wasza Rada/sejmik zgłosiła co najmniej 3 reprezentantów
  w wieku 15-29 lat oraz 1 Patrona
 2. Decydujące:
  Spójność wniosku, realność planowanych działań, adekwatność budżetu.  Wyboru dokona niezależna komisja po ocenie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanego filmiku.

Szczegóły naboru oraz regulamin dostępne już wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

FAQ do szkoleń/wyjazdu

Opiekunem, może być osoba dorosła wskazana przez przedstawicieli rady/sejmiku.

Każda rada/sejmik otrzyma do wyboru kilka terminów szkoleń i wybierze najbardziej dla siebie odpowiedni.

Nie. Na szkoleniach chcemy pracować z Wami jako radą/sejmikiem metodami warsztatowymi, dlatego ważne jest abyście razem uczestniczyli w szkoleniu.

Tak. Każda rada/sejmik może wziąć udział w konkursie na organizacje konferencji i grant na lokalne przedsięwzięcie.

Tak. Od Was zależy decyzja, czy chcecie brać udział w konkursie.

Mamy ograniczoną liczbę miejsc i chcemy dać szansę skorzystania jak największej liczbie rad/sejmików. Dlatego na szkolenie przyjmiemy pierwsze w kolejności wpłynięcia zgłoszenie z danej rady/sejmiku.

Nie. Konkursy na wsparcie na organizacje konferencji oraz grant na lokalne przedsięwzięcie są osobnymi działaniami.

FAQ do Inicjatyw Młodzieżowych – wsparcia na organizację konferencji

Nie. Zgodnie z regulaminem konkursu kwota dla rad/sejmików na organizację konferencji wynosi 4000,00 zł.

Nie. Przedstawicielem Patrona muszą być osoby pełnoletnie i zgodne z jego reprezentacją wskazaną np. w KRS. Nie ma górnej granicy wieku.

Nie. Nie wymagamy wkładu własnego w postaci finansowej.

Tak. Ten sam Patron może wspierać maksymalnie dwie rady/sejmiki.

Tak. Jedna rada/sejmik może starać się i otrzymać zarówno wsparcie na jeden grant w kwocie 5000,00 zł jak i na organizację jednej konferencji w kwocie 4000,00 zł.

FAQ do Grantów – wsparcie na lokalne przedsięwzięcia

Nie. Zgodnie z regulaminem konkursu kwota dla rad/sejmików na grant wynosi 5000,00 zł.

Nie. Przedstawicielem  Patrona muszą być osoby pełnoletnie i zgodne z jego reprezentacją wskazaną np. w KRS. Nie ma górnej granicy wieku.

Nie. Nie wymagamy wkładu własnego w postaci finansowej.

Tak. Ten sam Patron może wspierać maksymalnie dwie rady/sejmiki.

Tak. Jedna rada/sejmik może starać się i otrzymać zarówno wsparcie na jeden grant w kwocie 5000,00 zł jak i na organizację jednej konferencji w kwocie 4000,00 zł.