W związku z zakończeniem rekrutacji  na szkolenia i wyjazd studyjny w ramach zadania publicznego „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach, poniżej zamieszczono listy zakwalifikowanych rad młodzieżowych organów JST oraz samorządów lub organizacji szkolnych/studenckich/doktoranckich

Lista funkcjonujących rad młodzieżowych zakwalifikowanych na szkolenia i wyjazd studyjny

Lista rad młodzieżowych w trakcie procesu tworzenia zakwalifikowanych na szkolenia

Lista samorządów lub organizacji szkolnych/studenckich/doktoranckich zakwalifikowanych na szkolenia i wyjazd studyjny