W związku z zakończeniem oceny merytorycznej dla Ścieżki 1 w I edycji konkursu na granty i konferencje w ramach zadania publicznego „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach, poniżej zamieszczono listy skierowanych do dofinansowania wniosków rad młodzieżowych organów JST

Lista pozytywnie ocenionych i skierowanych do dofinansowania wniosków na realizacje grantów – rady młodzieżowe JST

Lista pozytywnie ocenionych i skierowanych do dofinansowania wniosków na realizacje konferencji – rady młodzieżowe JST