Poniżej zamieszczamy listę ocenionych formalnie wniosków, które wpłynęły w VII rundzie – od 06.10.2023 r. do 12.10.2023 r.w ramach rekrutacji w III edycji konkursu „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach, poniżej zamieszczono listę ocenionych formalnie wniosków samorządów lub organizacji szkolnych/studenckich/doktoranckich, które są skierowane do oceny merytorycznej!

 

Lista ocenionych formalnie wniosków na realizację inicjatywy młodzieżowej – wsparcie na organizację konferencji – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie Edycja III – VII runda – od 06.10.2023 r. do 12.10.2023 r.

Lista ocenionych formalnie wniosków na realizację grantu – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie Edycja III – VII runda – od 06.10.2023 r. do 12.10.2023 r.

 

Rekrutacja na inicjatywy młodzieżowe – organizację konferencji została przedłużona!
Zapraszamy do składania wniosków w kolejnych rundach naboru!