W związku z zakończeniem rekrutacji w I edycji konkursu na granty i konferencje w ramach zadania publicznego „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach, poniżej zamieszczono listy zakwalifikowanych formalnie wniosków rad młodzieżowych organów JST oraz samorządów lub organizacji szkolnych/studenckich/doktoranckich

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na realizacje grantów – rady młodzieżowe JST

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na realizacje konferencji – rady młodzieżowe JST

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na realizacje grantów – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na realizacje konferencji – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie

Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane do dnia 21.04.2023 r.