Szkolenie i wyjazd studyjny Inicjatywa Młodzieżowa – wsparcie na organizację konferencji Małe granty – wsparcie na lokalne przedsięwzięcia
Kto może skorzystać?
 • Samorządy uczniowskie,
 • Samorządy studenckie,
 • Samorządy doktorantów,
 • Organizacje doktorantów,
 • Uczelniane organizacje studenckie
 • przedstawiciele młodzieżowych samorządów i organizacji z udziałem Patrona
 • przedstawiciele młodzieżowych samorządów i organizacji z udziałem  Patrona
Na czym polega wsparcie? Czego dotyczy?

Program sfinansuje udział w szkoleniu doskonalącym umiejętności, kompetencje i kwalifikacje przywódcze. Celem szkolenia jest przekazanie Wam wiedzy i doświadczeń na temat funkcjonowania samorządów i uczelnianych organizacji, możliwości i zasad współpracy z instytucjami publicznymi.

Ile godzin?

Wymiar szkolenia to 16h lekcyjnych – 2 dni po 8h

 

Termin szkolenia?

II i III kwartał 2023 r.

 

Miejsce szkoleń?

Sala szkoleniowa na terenie Waszego lub sąsiedniego powiatu.

 

Zapewniamy poczęstunek.

Co po szkoleniu?

Po zakończeniu szkolenia jeden delegat z Waszej grupy będzie miał sfinansowany udział w zorganizowanym wyjeździe studyjnym, z delegatami innych grup aby móc wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę.

Na co możemy otrzymać wsparcie?

Program sfinansuje zorganizowaną przez Was konferencję dla około 30 osób o tematyce wyzwań stawianych przez współczesny świat młodym pokoleniom.

To Wy proponujecie temat, miejsce wydarzenia oraz jakich gości zaprosić. Wsparcie finansowe obejmuje koszty wynajmu sali, cateringu, prelegentów, oprawy medialnej, promocji Waszego wydarzenia i inne, niezbędne z punktu widzenia sukcesu waszego przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia?

2 000,00 zł na organizację jednej konferencji

 

Kiedy zostanie ogłoszony nabór?

Konkurs odbędzie się w dwóch turach:

I tura – w marcu 2023 r.

II tura – w drugim kwartale 2023 r.

 

Termin realizacji?

Wasza konferencja musi odbyć się do 31.10.2023 r.

 

Jak rozliczyć?

Pieniądze wpłacamy na konto bankowe Waszego Patrona. Z tych pieniędzy płacicie za poniesione koszty, które ujęliście w budżecie, pamiętając o rachunkach i fakturach Za rozliczenie odpowiedzialny jest Patron, ale nasi specjaliści do spraw rozliczeń pomogą jemu i Wam rozliczyć koszty konferencji.

Na co możemy otrzymać wsparcie?

Program sfinansuje zorganizowany przez Was konkurs, event o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, turystycznym itp. To może być piknik,  koncert, kurs języka migowego… tu ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. Wsparcie finansowe obejmie koszty niezbędne z punktu widzenia sukcesu waszego przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia?

4 000,00 zł na jeden grant

 

Kiedy zostanie ogłoszony nabór?

Konkurs odbędzie się w dwóch turach:

I tura – w marcu 2023 r.

II tura – w drugim kwartale 2023 r.

 
Termin realizacji?

Wasze wydarzenie musi odbyć się do 31.10.2023 r.

 

Jak rozliczyć?
Pieniądze wpłacamy na konto bankowe Waszego Patrona. Z tych pieniędzy płacicie za poniesione koszty, które ujęliście w budżecie, pamiętając o rachunkach i fakturach Za rozliczenie odpowiedzialny jest Patron, ale nasi specjaliści do spraw rozliczeń pomogą jemu i Wam rozliczyć koszty konferencji.

Jak się zgłosić? Jestem reprezentantem samorządu uczniowskiego lub samorządu/organizacji studenckiej

 

 1. Wybieracie 2 osoby w wieku 15-29 lat będące reprezentantem samorządu uczniowskiego, studenckiego, doktoranckiego, organizacji, oraz 1 opiekuna (w sumie 3 osoby). Te osoby wezmą udział w szkoleniu.
 2. Następnie wybieracie 1 osobę w wieku 15-29 lat będącą reprezentantem samorządu uczniowskiego, studenckiego, doktoranckiego, organizacji, która weźmie udział w wyjeździe studyjnym. To może, ale nie musi być osoba biorąca udział w szkoleniu. To Wy tu decydujecie.
 3. Wypełniacie krótki formularz zgłoszeniowy wpisując podstawowe dane dotyczące Waszego samorządu uczniowskiego, studenckiego, doktoranckiego i osób wybranych do  reprezentacji.

Link do formularza…….

 1. Na koniec potrzebujecie tylko oświadczenia dyrektora szkoły/rektora uczelni/dyrektora instytutu o istnieniu organizacji lub inny dokument to potwierdzający oraz potwierdzenia członkostwa zgłaszanych przedstawicieli.

To wszystko 😊

O wynikach konkursu i dalszych krokach zostaniecie powiadomieni telefonicznie lub za pomocą widomości e-mail.

Ranking zwycięzców zostanie również opublikowany na naszej stronie internetowej pod adresem ………………

Mając gotowy i dopracowany pomysł a trwa nabór to:

 

 1. Wybieracie 3 osoby w wieku 15-29 lat będące reprezentantem samorządu uczniowskiego, studenckiego, doktoranckiego, organizacji – Osoby te będą odpowiedzialne za zorganizowanie konferencji, ale ich odpowiedzialność nie ogranicza możliwości Waszego wsparcia.
 2. Następnie musicie znaleźć Patrona. Na jego rachunek bankowy przelejemy pieniądze.
 3. Nagrywacie filmik, w którym zaprezentujecie nam siebie i opowiecie o Waszym pomyśle. Macie minutę, żeby nas przekonać, że to Wasz pomysł jest najlepszy.
 4. Wypełniacie krótki formularz zgłoszeniowy wpisując Wasze podstawowe dane, informacje o Patronie i Waszym pomyśle.
 5. Załączacie filmik i wysyłacie zgłoszenie.

Link do formularza będzie aktywny w momencie trwania nabory.

 1. Być może okaże się, że komisja oceny będzie chciała z Wami porozmawiać. Zrobimy to on-line po ustaleniu z Wami terminu.

To wszystko 😊

O wynikach konkursu i dalszych krokach zostaniecie powiadomieni telefonicznie lub za pomocą widomości e-mail.

Ranking zwycięzców zostanie również opublikowany na naszej stronie internetowej pod adresem ………………

Mając gotowy i dopracowany pomysł a trwa nabór to:

 

 1. Wybieracie 3 osoby w wieku 15-29 lat będące reprezentantem samorządu uczniowskiego, studenckiego, doktoranckiego, organizacji – Osoby te będą odpowiedzialne za zrealizowanie grantu, ale ich odpowiedzialność nie ogranicza możliwości Waszego wsparcia.
 2. Następnie musicie znaleźć Patrona. Na jego rachunek bankowy przelejemy pieniądze.
 3. Nagrywacie filmik, w którym zaprezentujecie nam siebie i opowiecie o Waszym pomyśle. Macie minutę, żeby nas przekonać, że to Wasz pomysł jest najlepszy.
 4. Wypełniacie krótki formularz zgłoszeniowy wpisując Wasze podstawowe dane, informacje o Patronie i Waszym pomyśle.
 5. Załączacie filmik i wysyłacie zgłoszenie.

Link do formularza będzie aktywny w momencie trwania nabory

 1. Być może okaże się, że komisja oceny będzie chciała z Wami porozmawiać. Zrobimy to on-line po ustaleniu z Wami terminu.

To wszystko 😊

O wynikach konkursu i dalszych krokach zostaniecie powiadomieni telefonicznie lub za pomocą widomości e-mail.

Ranking zwycięzców zostanie również opublikowany na naszej stronie internetowej pod adresem ………………

Kto zostanie wybrany? Kryteria wyboru

 1. Formalne:
  a) Wasz, samorząd/organizacja działa na terenie województwa świętokrzyskiegob) Wasz Samorząd/organizacja zgłosiła co najmniej 2 reprezentantów w wieku 15-29 lat oraz 1 opiekuna
 2. Decydujące:
  Kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają samorządy/organizacje z różnych powiatów województwa świętokrzyskiego
Kryteria wyboru

 1. Formalne:
  a) Wasz Samorząd/organizacja działa na terenie województwa świętokrzyskiegob) Wasz Samorząd/organizacja zgłosiła 3 reprezentantów w wieku 15-29 lat oraz Patrona
 2. Decydujące:

Spójność wniosku, realność planowanych działań, adekwatność budżetu.  Wyboru dokona niezależna komisja po ocenie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanego filmiku.

Szczegóły naboru oraz regulamin dostępne już wkrótce.

Kryteria wyboru

 1. Formalne:
  c) Wasz Samorząd/organizacja działa na terenie województwa świętokrzyskiegod) Wasz Samorząd/organizacja zgłosiła 3 reprezentantów w wieku 15-29 lat oraz Patrona
 2. Decydujące:

Spójność wniosku, realność planowanych działań, adekwatność budżetu.  Wyboru dokona niezależna komisja po ocenie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanego filmiku.

Szczegóły naboru oraz regulamin dostępne już wkrótce.

Samorządy uczniowskie i organizacje oraz samorządy studenckie

aktualne programy

Szkolenie i wyjazd studyjny

Czytaj więcej

Inicjatywa Młodzieżowa –wsparcie na organizacjękonferencji

Czytaj więcej

Małe granty – wsparcie nalokalne przedsięwzięcia

Czytaj więcej

FAQ

FAQ do szkoleń/wyjazdu

Opiekunem, może być osoba dorosła wskazana przez przedstawicieli samorządu/organizacji.

Każdy samorząd/organizacja otrzyma do wyboru kilka terminów szkoleń i wybierze najbardziej dla siebie odpowiedni.

Nie. Na szkoleniach chcemy pracować z Wami jako samorządem/organizacją metodami warsztatowymi, dlatego ważne jest abyście razem uczestniczyli w szkoleniu.

Tak. Każdy samorząd/organizacja może wziąć udział w konkursie na organizacje konferencji i grant na lokalne przedsięwzięcie.

Tak. Od Was zależy decyzja, czy chcecie brać udział w konkursie.

Nie. Konkursy na wsparcie na organizacje konferencji oraz grant na lokalne przedsięwzięcie są osobnymi działaniami.

Nie. Konkursy na wsparcie na organizacje konferencji oraz grant na lokalne przedsięwzięcie są osobnymi działaniami.

FAQ do Inicjatyw Młodzieżowych – wsparcia na organizacje konferencji

Nie. Zgodnie z regulaminem konkursu kwota dla samorządów/organizacji na organizację konferencji wynosi 2000,00 zł.

Nie. Przedstawicielem Patrona muszą być osoby pełnoletnie i zgodne z jego reprezentacją wskazaną np. w KRS. Nie ma górnej granicy wieku.

Nie. Nie wymagamy wkładu własnego w postaci finansowej.

Tak. Ten sam Patron może wspierać maksymalnie dwa samorządy/organizacje.

Tak. Jeden samorząd/organizacja może starać się i otrzymać zarówno wsparcie na jeden grant w kwocie 5000,00 zł jak i na organizację jednej konferencji w kwocie 4000,00 zł.

FAQ do Grantów – wsparcie na lokalne przedsięwzięcia

Pusta sekcja. Edytuj stronę aby dodać treść.

Nie. Przedstawicielem  Patrona muszą być osoby pełnoletnie i zgodne z jego reprezentacją wskazaną np. w KRS. Nie ma górnej granicy wieku.

Nie. Nie wymagamy wkładu własnego w postaci finansowej.

Tak. Ten sam Patron może wspierać maksymalnie dwa samorządy/organizacje.

Tak. Jeden samorząd/organizacja może starać się i otrzymać zarówno wsparcie na jeden grant w kwocie 5000,00 zł jak i na organizację jednej konferencji w kwocie 4000,00 zł.