Home old

„Program aktywizacji
młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego”

O projekcie​

Fundacja Instytut Świętokrzyski wspólnie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej realizuje zadanie „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego”. Będziemy aktywizować rady młodzieżowe i organizacje samorządu uczniowskiego i studenckiego z regionu poprzez wsparcie ciekawych inicjatyw, które realizują lub chciałyby zrealizować.


Dla kogo?

 

Adresatami naszego projektu są osoby w wieku 15-29 lat, które są członkami organizacji
młodzieżowych z terenu województwa.

Co można zyskać? ​

Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w wyjazdach pogłębiających współpracę oraz w szkoleniach. Zdobyte tą drogą doświadczenia przełożą się na aktywniejszą działalność i rozwój lokalnych organizacji młodzieżowych.

Projekt wyposaży przedstawicieli organizacji młodzieżowych w odpowiednią wiedzę i kompetencje niezbędne do działania w środowiskach lokalnych wsparcie finansowe pozwoli na realizację nowatorskich pomysłów wzmacniających organizacje młodzieżowe.

Jak działamy?

Na początku przeprowadzimy nabór, dzięki któremu wyłonimy organizacje młodzieżowe o najciekawszych pomysłach i inicjatywach. Po szkoleniach i wyjazdach przekażemy na inicjatywy młodzieżowe granty w wysokości 4 i 5 tys. zł. 

Organizacje młodzieżowe mogą za te środki zorganizować np. konferencje dotyczące lokalnych problemów lub zagadnień interesujących młodzież z danej okolicy.

Na każdym etapie realizacji inicjatyw młodzieżowych zapewniamy wsparcie animatorów, którzy pomogą w rozwiązywaniu problemów i doradzą najlepsze rozwiązania!

Więcej szczegółów już wkrótce.